Om oss

Hos oss garanteras trygghet, omtanke och personligt bemötande. Utan begränsningar!

Vi på NSR Assistans vill se till att du och din familj får den assistansen som ni behöver. När stunder kan kännas som sitt värsta, kommer vi in och underlättar det för er. Med omtanken och tryggheten tar vi till hänsyn om er villkor och mer utan begränsningar för er frihet.

Assistansbolag

NSR Assistans är ett unikt assistensbolag som erbjuder både personlig assistans och juridisk hjälp. Hos oss får du trygghet, omtanke och personligt bemötande – utan begränsningar! Vi vill vara det självklara valet – vi ser till så att du får den hjälp som du behöver. Vårt välutbildade team anpassar arbetet efter dig och prioriterar alltid din trygghet och dina behov.

Assistansföretag

Människor med olika sorters funktionsnedsättning kan vara i behov av personlig assistens. Assistensbolag arbetar med just det och ser till så att alla behov tillgodoses.

Vem som helst får inte starta assistansföretag och det finns en hel del kriterier som måste vara uppfyllda. Det krävs till exempel en godkänd ansökan från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO är en statlig myndighet har ansvar för tillsynen av hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.

Det är naturligtvis väldigt viktigt att alla som arbetar med personlig assistans har utbildning och rätt egenskaper. NSR Assistans ställer höga krav på dem vi anställer, rekryterar och utbildar. Vi vill att alla ska förstå hur viktigt det är att förstå att uppdragsgivarnas behov är personliga. Våra personliga assistenter vet hur man skapar trygga relationer.

Att välja assistansbolag

När du väljer assistansbolag så är det viktigt att hitta ett som kan tillgodose dina behov och önskemål. Det handlar ju trots allt om att du ska känna dig trygg i din vardag och att du ska få den hjälp du vill ha och förtjänar. Antalet assistensföretag på marknaden är stort vilket gör det extra svårt att hitta rätt. Några av de faktorer som kan vara bra att ha i åtanke är:

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på NSR Assistans. Vi besvarar gärna alla frågor och funderingar som du kan tänkas ha.

Personlig assistent

Det finns mycket att ta ställning till när man ska välja personlig assistans och många tycker att det är både ansträngande och svårt. För det första så handlar det ju om att du ska få hjälp av en människa som kommer att bli en viktig del av din tillvaro. För det andra så kan byråkratin uppfattas som komplicerad eftersom det finns många regler som är viktiga att känna till.

När du anlitar oss på NSR Assistans kan du släppa dessa bekymmer – vi tar över och hjälper dig med allt. Från juridisk experthjälp till personlig assistans. Vi tar hand om ansökningsprocessen och sköter alla kontakter med berörda myndigheter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du vänder dig till oss. Tack vare vår beredskap, kompetens och tillgänglighet är vi beredda på både väntade och oväntade omständigheter.

Vårt mål är att du och din familj ska ha en tillvaro som fungerar och som gör att ni känner er som vilken familj som helst. Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och tillsammans med dem strävar vi efter god livskvalitet och välmående.

Hur det går till

All personlig assistans inleds med en kontakt mellan dig och oss. Det kan till exempel göras genom e-post eller ett telefonsamtal där vi kommer överens om tid och plats för ett möte. Hos oss kan du välja mellan att få hembesök eller att komma till oss på kontoret. Efter att vi kommit överens så är det dags att skriva avtal.

NSR Assistans går igenom din ansökan och ser till så att den lämnas till rätt myndighet. Därefter är det kommunens eller Försäkringskassans uppgift att göra en genomgripande prövning. Den brukar utföras under ett möte och vi på NSR Assistans följer gärna med för att ge dig stöd. När prövningen är gjord går NSR Assistans igenom allt tillsammans med dig för att säkerställa att Försäkringskassan fått rätt information.

Beslutet om personlig assistans ses igenom av dig och oss och sedan är tiden inne för att hitta en personlig assistent som är perfekt för just dig. Vi tar naturligtvis hänsyn till dina önskemål under rekryteringen. Med vår hjälp får du personlig assistans som passar perfekt för dig och din familj.

LSS

Juridik kan uppfattas som komplicerad och det gäller även den som handlar om personlig assistans. Många tycker att det är svårt att hitta rätt information som ger dem de kunskaper som behövs. NSR Assistans har tillgång till experter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialförsäkringsbalken, SFB. Tack vare vår juridiska hjälp kan du känna dig trygg i att allt går rätt till.

Våra experter garanterar att du får den personliga assistens som du har rätt att få. NSR Assistans erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp till alla som vill anlita oss inom personlig assistans.

LSS – Insatser

Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder, LSS, innehåller sammanlagt tio insatser:
Hjälp beviljas enbart till individer som kan räknas in i någon av LSS personkretsar och som har behov av hjälp som inte kan fås på annat sätt.

LSS – lagen

Syftet med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att individer med funktionsnedsättning ska få den hjälp de behöver så att de kan leva ett liv som är så normalt och självständigt som möjligt. Det är kommunens ansvar att informera om lagen och se till så att personer som omfattas av den får hjälp.

Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att man ska ha rätt till personlig assistans och assistansersättning. LSS delar in individer i tre så kallade personkretsar:

Assistansbolag

NSR Assistans är ett unikt assistensbolag som erbjuder både personlig assistans och juridisk hjälp. Hos oss får du trygghet, omtanke och personligt bemötande – utan begränsningar! Vi vill vara det självklara valet – vi ser till så att du får den hjälp som du behöver. Vårt välutbildade team anpassar arbetet efter dig och prioriterar alltid din trygghet och dina behov.

Assistansföretag

Människor med olika sorters funktionsnedsättning kan vara i behov av personlig assistens. Assistensbolag arbetar med just det och ser till så att alla behov tillgodoses.

Vem som helst får inte starta assistansföretag och det finns en hel del kriterier som måste vara uppfyllda. Det krävs till exempel en godkänd ansökan från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO är en statlig myndighet har ansvar för tillsynen av hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.

Det är naturligtvis väldigt viktigt att alla som arbetar med personlig assistans har utbildning och rätt egenskaper. NSR Assistans ställer höga krav på dem vi anställer, rekryterar och utbildar. Vi vill att alla ska förstå hur viktigt det är att förstå att uppdragsgivarnas behov är personliga. Våra personliga assistenter vet hur man skapar trygga relationer.

Att välja assistansbolag

När du väljer assistansbolag så är det viktigt att hitta ett som kan tillgodose dina behov och önskemål. Det handlar ju trots allt om att du ska känna dig trygg i din vardag och att du ska få den hjälp du vill ha och förtjänar. Antalet assistensföretag på marknaden är stort vilket gör det extra svårt att hitta rätt. Några av de faktorer som kan vara bra att ha i åtanke är:

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på NSR Assistans. Vi besvarar gärna alla frågor och funderingar som du kan tänkas ha.

Personlig assistent

Det finns mycket att ta ställning till när man ska välja personlig assistans och många tycker att det är både ansträngande och svårt. För det första så handlar det ju om att du ska få hjälp av en människa som kommer att bli en viktig del av din tillvaro. För det andra så kan byråkratin uppfattas som komplicerad eftersom det finns många regler som är viktiga att känna till.

När du anlitar oss på NSR Assistans kan du släppa dessa bekymmer – vi tar över och hjälper dig med allt. Från juridisk experthjälp till personlig assistans. Vi tar hand om ansökningsprocessen och sköter alla kontakter med berörda myndigheter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du vänder dig till oss. Tack vare vår beredskap, kompetens och tillgänglighet är vi beredda på både väntade och oväntade omständigheter.

Vårt mål är att du och din familj ska ha en tillvaro som fungerar och som gör att ni känner er som vilken familj som helst. Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och tillsammans med dem strävar vi efter god livskvalitet och välmående.

Hur det går till

All personlig assistans inleds med en kontakt mellan dig och oss. Det kan till exempel göras genom e-post eller ett telefonsamtal där vi kommer överens om tid och plats för ett möte. Hos oss kan du välja mellan att få hembesök eller att komma till oss på kontoret. Efter att vi kommit överens så är det dags att skriva avtal.

NSR Assistans går igenom din ansökan och ser till så att den lämnas till rätt myndighet. Därefter är det kommunens eller Försäkringskassans uppgift att göra en genomgripande prövning. Den brukar utföras under ett möte och vi på NSR Assistans följer gärna med för att ge dig stöd. När prövningen är gjord går NSR Assistans igenom allt tillsammans med dig för att säkerställa att Försäkringskassan fått rätt information.

Beslutet om personlig assistans ses igenom av dig och oss och sedan är tiden inne för att hitta en personlig assistent som är perfekt för just dig. Vi tar naturligtvis hänsyn till dina önskemål under rekryteringen. Med vår hjälp får du personlig assistans som passar perfekt för dig och din familj.

LSS

Juridik kan uppfattas som komplicerad och det gäller även den som handlar om personlig assistans. Många tycker att det är svårt att hitta rätt information som ger dem de kunskaper som behövs. NSR Assistans har tillgång till experter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialförsäkringsbalken, SFB. Tack vare vår juridiska hjälp kan du känna dig trygg i att allt går rätt till.

Våra experter garanterar att du får den personliga assistens som du har rätt att få. NSR Assistans erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp till alla som vill anlita oss inom personlig assistans.

LSS – Insatser

Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder, LSS, innehåller sammanlagt tio insatser:
Hjälp beviljas enbart till individer som kan räknas in i någon av LSS personkretsar och som har behov av hjälp som inte kan fås på annat sätt.

LSS – lagen

Syftet med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att individer med funktionsnedsättning ska få den hjälp de behöver så att de kan leva ett liv som är så normalt och självständigt som möjligt. Det är kommunens ansvar att informera om lagen och se till så att personer som omfattas av den får hjälp.

Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att man ska ha rätt till personlig assistans och assistansersättning. LSS delar in individer i tre så kallade personkretsar:

Vid frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss