Kostnadsfri Juridisk Hjälp

Vid Personlig Assistans

Kostadsfri Juridisk Hjälp

Kring personlig assistans kan juridiken vara komplicerad och svårt att hitta den kunskapen som behövs för den, och gör att orkern kanske inte alttid räcker till. Vi på NSR Assistans ser till att du får den juridiska tryggheten du letar efter, genom våra experter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialföräkringsbalken (SFB).

Våra kompetenta medarbetare försäkrar dig som kund att få den personliga assistans du är berättigad till att få. Tillsammans med er på hembesök genom överenskommele kommer vi tex gärna på hembesök och gör igenom din familjs specifika behov och det rättsliga hjälpen ni förtjänar och behöver.

All juridisk hjälp som kund hos oss på NSR Assistans gällande personlig assistans erbjuds kostadsfritt.

För att få assistansersättning behöver man uppfylla vissa villkor:

• Har man en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller andra gysiska eller pyskiska funktionshiner som är intensiv nog orsakar framstående besvär i ens daglig levnadssätt, och gör att man har en omgripande behov av stöd eller assistans, gör att man omfatas av LSS-lagen

• Om man i har svårigheter i sitt daligliga, så det innebar en funktionsnedsättning.

• När man behöver stöd och assitans i omfång som att t,ex klä på sig, kommunicera, tvätta sig, äta eller annat som antas i grundlig lärdom för personen.

• Uppfattas så som riktig av det svenska socialförsäkringssystemet, Enligt lag gäller detta alla som varit bosatte i landet i minst ett år.

Kontaka Oss Om Personlig Assistants

Vår jurdisk hjälp erbjuds alltid kostadsfritt. Söker du råd eller svar på frågor angående personlig assistans är du alltid välkommen att höra av dig till oss, där våra juridiska experter tar kontakt med dig.